Your Ad Here

Untuk melukis graf, sebuah jadual yang mengandungi data yang diperlukan perlu dibina terlebih dahulu. Berikut adalah jadual yang telah disediakan sebagai contoh kepada para pembaca sekalian.

Jadual diatas menunjukkan bilangan pelajar yang tidak hadir ke kelas untuk 3 kelas selama satu minggu. Langkah-langkah untuk membina graf adalah seperti berikut:
-->insert>chart

-->standard type>chart type>column(contoh)>next

-->datarange. Pilih Data didalam worksheet seperti ditunjukkan dalam gambar dibawah.

-->next>Isi maklumat yang diperlukan untuk setiap paksi x & y>finish

-->Inilah graf yang sudah siap.


Cara yang lebih mudah untuk membuat graf ialah dengan menekan butang F11 dan excel akan membina graf secara automatik dari data yang diperolehi dari jadual.

Selamat mencuba

0 comments